1.     מבוא

1.1   אתר adrenaline israel ("האתר") המופעל ע"י חברת  אדרנלין כושר קרבי ( להלן אדרנלין ) ומשמש גם בתור אתר למכירת שני שירותים ו/ או מוצרים ( להלן: השירותים )

א.    שירותי כושר קרבי ( להלן כושר קרבי )

ב.     מולטימדית למידה : צו הראשון, מבחני מרי, ירפא א'-ב , מבחני משטרה, מכבי אש ( להלן : מולטימדית למידה ").

1.2  האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
1.3  הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
1.4  עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בן הלקוח לחברה.

2.           הרכישה

2.1         האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים האמורים באמצעות האינטרנט.
2.2         הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
2.3         מחיר המוצר באתר לא כולל מע"מ, ועל כן על המחיר יתווסף מע"מ כחוק.
2.4         החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת השירות בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.5         עבור שירותי "כושר קרבי" (מוצר זה לא ניתן לרכישה דרך מערכת האתר)מתחייב הלקוח לתשלום עד שישה חודשי פעילות, כולל, כאשר מספר חודשי הפעילות האמורים ברישא לס' זה והתשלום עבורם יקבעו לפי שיקול דעת החברה ו/ או מי מטעמה האחראי על שירות לקוחות 

 

3.     החזרות וביטולים

3.1         לאחר רכישת מוצר א'  ( מולטימדית למידה ) המופיע בס' 1.1(ב') וקבלת שם משתמש וסיסמה לא ניתן יהא לבטל עיסקה ולקבל זיכוי כספי.

3.2         עבור רכישת מוצר ב' (שירותי כושר קרבי ) ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני ו/ או הודעת sms  ו/ או הודעה באפליקציית וואטספ לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני ו/ או הודעה טלפונית ו/ או הודעה באפליקציית הוואטספ מהחברה או מי מטעמה האחראי על שירות לקוחות, המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

 3.3 בעת ביטול עסקה של רכישת שירותי כושר קרבי לפני מועד תום השירותים האמורים בס' 2.5 , תבצע החברה זיכוי של תשלום עבור השירותים שלא הגיע המועד לקיומם, דהיינו, לא החל חודש הפעילות עבור השירות דנן, בתוספת קנס לביטול עסקה על סך 300 ש"ח

 

4.     תקנון אתר מכירות – אחריות ושירות

4.1            החברה תהא אחראית על מתן השירותים נשוא הסכם זה לפי המפרט הבא

4.1.1       עבור שירותי כושר קרבי, יחתמו המועמדים על טופס אחריות מטעם החברה שישלח דרך דוא"ל ו/ או הודעת טלפונית, כאשר חתימה על הטופס מהווה הסכמה להשתתפות הלוקחות, יובהר כי חתימה על טופס האחריות מהווה תנאי להשתתפות הלוקחות בשירותי כושר קרבי.

4.1.2       עבור שירות לומדת מולטימדיה תהא החברה האחראית על סיפוק שם משתמש, סיסמה, ופרק הזמן הכלול בחבילה הנרכשת.

4.1.3       החברה לא תהא אחראית ולא מתחייבת להצלחת ו/ או לציוני דפ"ר ו/ או למעבר מיון קדם צבאי של לקוחות השירותים האמורים בס1.1 (א),(ב).

 4.1.4   בכל מקרה בו החברה לא תצליח לספק את השירותים הנ"ל (מולטימדיה הכנה לצוו ראשון) ניתן לפנות לשירות הלקוחות החברה באמצעות הטלפון 055-5695624

5.     אבטחת מידע ופרטיות

5.1         אדרנלין וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם החברה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
5.2         החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
5.3         החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
5
.4         כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת אדרנלין או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים לשירותי ו/ או מוצרי החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה יש ללחוץ על הכפתור " הסר מרשימת תפוצה" המופיע בהודעות הדו"אל שישלחו מטעם החברה,  באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

 

6.     קניין רוחני

6.1          כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של אדרנלין כושר חב להכשרות וכושר קרבי 
6.2          אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 

7       דין וסמכות שיפוט

7.1   פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 


Последнее изменение: Воскресенье, 11 декабря 2022, 14:50